روش پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه در ایران

70010580 محصول جدید

این محصول در انبار موجود نیست

روش پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه در ایران

«دانش پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه، یکی از کهن‌ترین دانش‌های بشری و از شاخه‌های تخصصی بسیار جذاب نجوم محاسباتی و رصدی است که همواره مورد توجه پژوهشگران در سراسر جهان بوده است. این پژوهشگران، از دیرباز تا کنون، بر مبنای گزارش‌های رصدی رویت هلال ماه و بهره‌گیری از توابع، معادله‌ها و ترسیم منحنی‌ها و تنظیم جدول‌ها، به معیارهایی بر مبنای مشخصه‌های خورشید و ماه، برای پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه، دست یافته و در آثارشان ارائه کرده‌اند به‌طوری که هر کدام از این معیارها در طول تاریخ به‌تدریج و به مراتب دقیق‌تر از معیارهای پیشینیان خود بوده ‌است.

[...] کتاب حاضر که یکی از دستاوردهای ۳۹ سال پژوهش نگارنده در زمینۀ دانش رویت هلال ماه است، با هدف برداشتن یک گام کوتاه برای دستیابی به روشی مطمئن و دقیق برای پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه در ایران، در پنج فصل نگارش شده است. فصل اول که محور اصلی این کتاب است به معرفی معیاری برای پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه اختصاص یافته است. در فصل دوم، برای مشخص کردن تبدیل‌های با تکرار که در روش پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه‌های شامگاهی در ایران کاربرد دارند، با رویکرد دانش ریاضی به ببحث پیرامون یک قضیه در آنالیز ترکیبی، پرداخته شده است. روش گروه ۷۰ نقطه‌ای برای پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه‌های شامگاهی در ایران، در فصل سوم، معرفی شده است. در فصل چهارم، برای آشنایی با کاربرد روش گروه ۷۰ نقطه‌ای، ۱۱۰ هلال ماه شامگاهی (جمادی‌الثانی ۱۴۳۰ تا رجب ۱۴۳۹)، به عنوان مثال به‌طور مشروح مورد بررسی نجومی قرار گرفته است. بررسی آماری بر روی نتایج حاصل از بررسی نجومی برای پیش‌بینی وضع رویت هلال ماه‌های شامگاهی و تعداد شبانه‌روزهای ماه‌های آن‌ها، در بازۀ مذکور، در فصل پنجم آمده است.» -از پیشگفتار کتاب

نویسنده: محمدرضا صیاد

چاپ اول: ۱۳۹۶، نشر گچ

۳۱۲ صفحه، مصور، جدول، نمودار

978-600-95878-8-9

محصولات مرتبط