حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آشنایی با داده های TLE

آنچه در این مطلب خواهید خواند

دو ردیف اطلاعات مداری ماهواره ها (Two Line Elements)که با نام TLE شناخته شده و به شکل دو خط اطلاعات عددی مانند نمونه زیر می باشد و با نام ماهواره تعداد خطوط اطلاعات به سه می رسد. با توجه به تغییرات مداری ناچیز ناشی از عواملی که در بالا به آنها اشاره شده همواره تعدادی از ارقام این سریها با گشت زمان تغییر می کنند. با دریافت آخرین اطلاعات TLE از شبکه اینترنت وجایگذاری این اعداد درون نرم افزار و بعضی برنامه های ویژه می توان به رد یابی ماهواره ها در آسمان پرداخت.فایلهای TLE دارای حجم کم و با پسوند txt بوده وبا Note Pad باز می شوند.گفتنی است داده های tle ماهواره هایی که در ارتفاع پایین حرکت می کنند حتی تا دوبار در روز نیز آپدیت می شوند.

آشنایی با داده های TLE 1معرفی ارقام TLE

اعداد 1 و2 که در سمت چپ سری اعداد بالا قرار دارد نشان دهنده شماره ردیف است.
۱-نام ماهواره: نشان میدهد که اطلاعات مربوط به کدام ماهواره است، برای نمونه نام ایستگاه بین المللی ISS ماهواره NOAA ماهواره IRIDIUM . قابل ذکر است این نام حتما" باید بدون تغییر در بالای دو ردیف اطلاعات در سمت چپ وجود داشته باشد تا اطلاعات جهت استفاده دارای ارزش باشند.حداکثر تعداد حروف نام ماهواره نباید بیشتر از 11 حرف یا کاراکتر باشد.
2- شماره ماهواره هم در هر دو ردیف بالا وپایین بصورت یکسان نوشته می شود ولی در ردیف اول یک حرف انگلیسی برای نمونه حرف U یا حرف A که حرف U مخفف کلمه Unclassified به معنای غیر طبقه بندی شده (نظامی وجاسوسی)در سمت راست نوشته می شود.این شماره نشان دهنده شماره ماهواره در فهرست تهیه شده توسط USSPACECOM می باشد.
3-شناسه بین المللی: در این شناسه دو رقم سمت چپ بیانگر دو رقم سمت راست سال پرتاب ماهواره وسه رقم سمت راست نشان دهنده تعداد پرتابهای ماهواره ای در آن سال تا قبل از پرتاب این ماهواره می باشد.برای نمونه عدد 84123 نشان دهنده این است که ماهواره در سال 1984 میلادی به فضا پرتاب شده و123 امین پرتاب این سال بوده است.آشکار است که دو رقم سمت چپ شناسه در مورد پرتاب هایی که در سال 2010 انجام شده اند 10 می باشد.حروف لاتین که در کنار این رقم درج می شود نشان دهنده شماره پرتاب مربوط به همان پروژه بوده است.برای نمونه دردو ردیف اطلاعات بالا حرف A نشان دهنده اولین پرتاب ماهواره از سری ماهواره ای NOAA می باشد.
4-تاریخ دوره وکسر تاریخ ژولینی: در نمونه بالا عدد 8650.28438588
دو رقم سمت چپ نشان دهنده یک سال (میلادی) بعنوان شروع دوره یا Epochمی باشد. یعنی سال 1986 میلادی .بقیه ارقام نیز نشان دهنده مدت زمان گذشته از شروع تاریخ مورد نظر (1986)می باشند.این تاریخ در واقع نشان دهنده تاریخی است که پارامترهای مداری ماهواره( آنهایی که با گذشت زمان تغییر می کنند) در آن اندازه گیری شده اند.توجه داشته باشید زمان شروع یک دوره از نیمه شب بوده و تعداد ارقام اعشار این عدد هشت می باشد که به معنای دقت زمان تا کسر صدم ثانیه است.علاوه بر این زمان آن بر حسب زمان بین المللی UTC می باشد.
برای نمونه در مثال بالا عدد 50.28438588 نشان دهنده گذشت 50 روز و 6 ساعت و49 دقیقه و30 ثانیه و94 صدم ثانیه از تاریخ اول ژانویه 1986 میلادی می باشد.این اعداد چگونه محاسبه شده اند:
عدد 50 خودش نشان دهنده گذشت 50 روز است.
50.28438588 - 50=0.28438588 روز
0.28438588*24=6.8253 ساعت======6 ساعت
6.8253 - 6=0.8253 ساعت
0.8253*60=49.5157 دقیقه=========49 دقیقه
49.5157 - 49=0.5157 دقیقه
0.5157*60=30.94 ثانیه==========30.94 ثانیه
مثال دوم :عدد 98000.00000000 نشان دهنده چه زمانی است؟ جواب:آخرین لحظه 31 دسامبر سال 1997 و اولین لحظه 1 ژانویه سال 1998 یعنی درست در نیمه شبآغاز سال 1998 میلادی.در ضمن این اعداد بر حسب زمان خورشید متوسط محاسبه می شوند ونه روز نجومی

نکته بسیار مهم

در اطلاعات TLE ماهواره ها هرچه این تاریخ بالاتر و به زمان کنونی نزدیکتر باشد نشان دهنده دقیق تر وبروز تر بودن اطلاعات می باشد.اگر در جایی دو سری اطلاعات TLE ماهواره ای را یافتید اطلاعاتی که سال آن جدیدتر است به واقعیت نزدیک تر است.بطور کلی بدلیل انحرافات مداری ناشی از اثرات گرانشی ماه وخورشید و حتی بعضی تغییرات ظریف در گرانش زمین (بویژه ماهواره هایی که در مدار های پایینتر حرکت می کنند)و.........وحتی بعضی از مانورهایی که در جهت تصحیح مدار ماهواره اعمال می شوند اطلاعات دو خطی ماهواره تغییر می کنند. در ردیابی ماهواره ها که همواره دارای تغییرات مداری( به هر دلیل) هستند اگر از اطلاعات قدیمی در نرم افزارهای مربوطه استفاده کنید احتمال اینکه با کمک آن نرم افزار بتوانید به پش بینی موقعیت ماهواره بپردازید بسیار ناچیز خواهد بود. در مورد بسیاری از ماهواره ها اگر تاریخ ردیابی بیشتر از یک هفته با تاریخ دوره فاصله داشته باشد اطلاعات دیگر جهت ردیابی دارای ارزش نیستند.
برای نمونه می توان گفت در دو سری اطلاعات دو خطی زیر که هردو مربوط به ماهواره ون گارد 1 هستند دقت سری اول بهتر از دومی ودر نتیجه قابل استفاده تر می باشد.
VANGUARD 1
1 00005U 58002B 10185.58855522 .00000113 00000-0 12955-3 0 6284
2 00005 034.2468 261.8840 1845229 200.9088 150.5202 10.83953884810600
VANGUARD 1
1 00005U 58002B 10183.58855522 .00000113 00000-0 12955-3 0 6284
2 00005 034.2468 261.8840 1845229 200.9088 150.5202 10.83953884810600
سری اول مربوط به اطلاعات ماهواره در تاریخ 185 روز گذشته از اول سال میلادی 2010 می باشد در حالی که سری دوم اطلاعات به اندازه دو روز قدیمی تر ودر نتیجه کم ارزشتر هستند.بنابراین با COPY وpaste کردن سری اول اطلاعات در نرم افزارهای مربوطه می توان به دقت بیشتری در ردیابی مکان ماهواره ون گارد 1 پرداخت.برای دستیابی به آخرین اطلاعات دو خطی ماهواره ها می توان بهآدرسهای ویژه ای ( آدرسهایی که در ادامهمقاله آمده )مراجعه کرد.
۴- مشتق اول حرکت متوسط یا ضریب بالستیک: این عدد آهنگ تغییر روزانه تعداد چرخش های ماهواره تقسیم بر عدد 2 می باشد.واحد این عدد دور در روز (revs/day )است.این عدد در ارتباط با اختلالات عمومی ساده شده یا SGP4 در USSPACECOM می باشد.
۵- مشتق دوم حرکت متوسط : این عدد نیز در ارتباط با میرا بودن مدار در SGP4 می باشد مقدار آن برابر با مشتق دوم زمان در حرکت روزانه متوسط تقسیم بر عدد 6 بوده و واحد آن دور در روز (revs/day ) می باشد.بطور کلی هر دو مشتق اول و دوم نشان دهنده آهنگ تغییر حرکت متوسط با گذشت زمان است.توجه نمایید:
0-00000 به معنای 0.00000 و اعدادی مانند 5 - 12345 به معنای عدد 0.0000012345 می باشد.این عدد را در واقع باید به شکل اعشاری 12345در نظر گرفت و عددی که بصورت منفی نوشته می شود نشان دهنده تعداد صفرهای بعد از اعشار می باشد.در بسیاری موارد این عدد معمولا" صفر در نظر گرفته می شود.

۶- جمله درگ(Drag term)یا ضریب فشار تابشی: این پارامتر که با نام BSTAR هم شناخته می شود یکی دیگر از پارامترهای SGP4 می باشد.توجه داشته باشید عددی که به تنهایی در سمت راست نوشته شده تعداد صفرها بعد از اعشار می باشد برای نمونه 4 - 67960 به معنای مقدار واقعی 0.000067960 می باشد.واحداین عدد شعاع زمین می باشد.
7- عدد عنصر و چک سام: عدد عنصر سه رقم ماقبل آخر از سمت راست نشان دهنده تعداد دفعاتی است که پارامترها برای ماهواره اندازه گیری شده اند.در مثال بالا 529 نشان دهنده تعداد می باشد.عدد چک سام با توجه به مجموع تمام ارقام ردیف اول سری اعداد بدست می آید.از این رقم برای تعیین درستی یا خرابی اعداد سری در ردیف اول TLE استفاده می شود.
اعداد ردیف دوم همگی از اندازه گیری های دقیق مداری بدست می آیند.
8-کشیدگی مداری : زاویه بین استوای سماوی زمین وصفحه مداری ماهواره بوده و واحد آن درجه می باشد.اندازه آن بین 0 تا 180 درجه متغییر است.
9- میل گره صعودی : زاویه بین نقطه اعتدال بهاری و نقطه ای است که مدار ماهواره صفحه استوایی را قطع می کند وبه سمت شمال صفحه می رود.
10- خروج از مرکز مدار: این پارامتر در واقع نشان دهنده شکل مدار ماهواره میباشد.خروج از مرکز صفر به معنای دایره کامل واعداد کمتر از یک نشان دهنده مدار نزدیک بیضی می باشند. دقت داشته باشید باید یک علامت اعشار در سمت چپ عدد در نظر بگیرید یعنی عدد 0012788 نشان دهنده مقدار 0.0012788 می باشد.
11- آرگومان حضیض: زاویه بین گره صعودی و نقطه ای از مدار که در نزدیکترین نقطه به زمین (Perigee یاحضیض )است.واحد آن درجه می باشد.
12- آنومالی متوسط: زاویه اندازه گیری شده بین نقطه حضیض مدار ومکان ماهواره در مداری که دایروی در نظر گرفته شده وقطر آن برابر با اندازه نیم قطر مدار (semi-major )است.
13- حرکت متوسط: تعداد متوسط چرخش روزانه ماهواره بدور زمین در یک روز و حداکثر تعداد ارقام اعشار آن 8 می باشد.
14- تعداد چرخش ها طی دوره: این عدد نشان دهنده تعداد دورهای چرخش ماهواره دور زمین از ابتدای پرتاب است مبدا هر چرخش نیز لحظه عبور ماهواره از گره صعودی در نظر گرفته می شود.از لحظه پرتاب تا لحظه رسیدن به اولین گره صعودی مدار دور 1 نامیده شده و دومین رسیدن به نقطه گره صعودی مدار نیز دور 2 می باشد الی آخر. حداکثر تعداد ارقام این عدد 5 می باشد.
آخرین عدد سمت راست هم با نام check sum شناخته می شود ونشان دهنده رقم یکان مجموع تمام ارقام ردیف دوم اعداد سریTLE می باشد.از این عدد می توان برای بررسی درستی یا خرابی اعداد سری در ردیف دوم استفاده نمود.
برای دستیابی به آخرین اطلاعات دو خطی( TLE)ماهواره ها می توان به آدرسهای ویژه ای در شبکه اینترنت مراجعه کرد.
·یکی ازسایتهایی که دارای آخرین ودقیق ترین اطلاعات TLE می باشد سایت http://www.space-track.org/ می باشد که البته وابسته به سازمانهای دولتی آمریکا بوده وجهت استفاده از آن باید دارای یوزر نیم و پسورد بود.در این سایت علاوه بر تفکیک دسته های مختلف ماهواره ای، فایلی دربرگیرنده آخرین اطلاعات TLE تمام ماهواره ها هم وجود دارد.(Bulk Catalog Data Download)
·در سایت http://celestrak.com/NORAD/elements/ نیز می توان به اطلاعات TLE دست یافت.با کپی کردن نام ماهواره و دو ردیف اطلاعات که به شکل بالا می باشد و جایگذاری آن در نرم افزارهای ویژه می توان به ردیابی مکان ماهواره در آسمان پرداخت.
·بکمک سایت www.n2yo.com هم می توان به جستجوی نام ماهواره در آرشیو پرداخته وعلاوه بر ردیابی((Tracking ماهواره در نقشه زمین (بکمک google map )به آخرین اطلاعات TLE هم دست یافت.در این سایت بعد از تعیین مکان ناظر می توان به فهرستی از ماهواره هایی که در آسمان ناظر هستند وبکمک گزینه 5 DAY PREDICTION به پیش بینی عبور ماهواره برفراز افق ناظر (به شکل ساعت،سمت نقطه شروع ،بیشترین ارتفاع از افق ،سمت نقطه پایان عبور، قدر و.....)دست یافت.
·بکمک سایت http://www.tle.info/joomla/index.php نیز می توانید به آخرین اطلاعات TLE بصورت تجمعی و یا دسته بندی شده دست بیابید.
· بکمک سایت معروف www.heavens-above.com می توان به اطلاعات دقیقی درباره عبور ماهواره ها(مانند تلسکوپ فضایی هابل، ایستگاه بین المللی،ماهواره های خاص و......)،پیش بینی درخشش های ماهواره های ایریدیوم،معرفی سیارکها و دنباله دار های پرنور آسمان وبسیاری اطلاعات مفید دیگر دست یافت.
آشنایی با نرم افزارهای مخصوص ردیابی ماهواره ها در آسمان
در سایت http://www.celestrak.com/software/sa...e/sat-trak.asp چند نرم افزار مناسب معرفی شده است.
· نرم افزار Heavensat :برای دریافت این نرم افزار می توانید به طور مستقیم به آدرس http://www.heavensat.ru/english/ (در بالا توضیح کامل این برنامه داده شده است.)مراجعه نمایید.
·نرم افزار STSPLUS که در محیط DOS کار می کند و از آدرس http://www.celestrak.com/software/dransom/stsplus.html قابل دستیابی است.
· نرم افزار ORBITRON با حجم 2 مگابایت که از طریق آدرس http://www.stoff.pl/ قابل دستیابی است.

توضیح:
در نوشته ی" اشنایی با برنامه ی heavensat " درباره ی TLE ها نوشته شده بود... ، این هم TLE ، و یکسری برنامه مربوط به ردیابی ماهواره ها...
خواندن این مطلب برای دوستداران ماهواره ها اجباریست.

امتیاز شما به این مطلب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر موسسه طبیعت آسمان‌شب

موسسه طبیعت آسمان‌شب

مؤسسۀ طبیعت آسمان شب مجموعه‌ای علمی و فرهنگی است که از مهرماه ۱۳۸۱ با مدیریت بهرنگ امین‌تفرشی فعالیت پیوسته‌اش را آغاز کرده‌است. این مؤسسه با در اختیار داشتن گروهی متخصص و متعهد در حیطه‌های مختلفی از دانش نجوم و طبیعت در حال فعالیت است که این موارد از تهیه ابزارهای نجومی، تدوین منابع آموزشی، ارائۀ آموزش‌های لازم به علاقمندان نجوم و ستاره‌شناسی گرفته تا انجام فعالیت‌های گسترده در زمینه احداث و تجهیز رصدخانه‌های شخصی و دانشگاهی، ساخت ابزارهای روزآمد آموزشی مانند آسمان‌نما و ربات‌های آموزش‌دهنده و … را پوشش می‌دهد.

جدیدترین محصولات

پیشنهادهایی برای شما

Original price was: 11,900,000 تومان.Current price is: 10,000,000 تومان.

دوربین دیجیتال تلسکوپی 50x

Original price was: 28,000,000 تومان.Current price is: 25,000,000 تومان.

دوربین دوچشمی نایت اسکای مدل MS 20x70

Original price was: 24,200,000 تومان.Current price is: 23,500,000 تومان.

دوربین دوچشمی شکاری اشتاینر مدل Observer 10x42

Original price was: 12,300,000 تومان.Current price is: 11,500,000 تومان.

دوربین دوچشمی سلسترون مدل SkyMaster 25x70

Original price was: 8,900,000 تومان.Current price is: 7,000,000 تومان.

دوچشمی بوشنل مدل H2O 12x42

Original price was: 8,500,000 تومان.Current price is: 7,000,000 تومان.

دوچشمی بوشنل مدل H2O 10x42

Original price was: 8,900,000 تومان.Current price is: 7,000,000 تومان.

دوچشمی بوشنل مدل H2O 7x50

Original price was: 10,500,000 تومان.Current price is: 9,800,000 تومان.

دوربین دوچشمی سلسترون مدل SkyMaster 12x60

مطالب مرتبط

انتخاب دوربین دوچشمی برای نجوم

سرعت نور چقدر است؟

سرعت نور چقدر است؟

انواع مختلف میکروسکوپ و کاربرد هر کدام چیست؟

انواع مختلف میکروسکـوپ و کاربرد هر کدام چیست؟

ستاره رشته اصلی تعریف و چرخه عمر

ستاره رشته اصلی تعریف و چرخه عمر

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول