منجم مزرعه‌دار

The Cowboy Astronomer محصول جدید
  • The Cowboy Astronomer

1,932,000 تومان

منجم مزرعه‌دار

این فیلم با خاطرات یک مزرعه‌دار آغاز می‌شود. او از تجربیات کودکی خود برای ما می‌گوید و ما را با ستاره قطبی آشنا می‌کند. در طول شب او از خوشۀ هفت خواهران می‌گوید و دربارۀ اساطیر صورت فلکی دب اکبر و بعضی صورت‌های فلکی دیگر نیز داستان‌سرایی می‌کند. این مزرعه‌دار برای ما از رابطۀ رنگ ستارگان و دمای آنها می‌گوید و روند مطالعۀ انسان‌ها در مورد آسمان را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

مدت زمان پیشنمایش: ۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه

سال تولید: ۲۰۰۵

مخاطب: عموم مردم

موضوعات کلی: نجوم، ستارگان، صور فلکی، سحابی جبار، کهکشان آندرومدا و ...

محصولات مرتبط