فصل روشنایی

Season Of Light محصول جدید
  • Season of Light

1,378,000 تومان

آسمان فصل ها

این فیلم با آسمان زمستانی شروع می‌شود. همان چیزی که در ایام کریسمس قابل مشاهده است. در این فیلم همگام با سرعت نور به جای‌جای عالم سفر می‌کنید و با ماهیت عالم آشنا خواهید شد. تمرکز این مستند بر روی گردش زمین به دور خورشید و علت بوجود آمدن فصول است.

مدت زمان پیشنمایش: ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه

سال تولید: ۲۰۰۵

مخاطب: عموم مردم

موضوعات کلی: نجوم، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، آپولو، وویجر، هابل و آلودگی نوریمحصولات مرتبط