دمنده گنبدهای ۸ متری

8 50010026 محصول جدید

گنبدهای پرتابل آسماننما از پارچه ساخته میشوند. این چادرهای پارچهای برای برپا شدن به فشار هوا نیاز دارند. دمندههای آسماننما جریان ملایم هوا را به داخل گنبد آسماننما میفرستند و علاوه بر تامین فشار لازم برای ایستاده نگه داشتن گنبد موجب تهویه هوا نیز میشوند. از مهمترین ویژگیهای یک دمندهٔ خوب کم صدا و کم مصرف بودن آن است. در دمندهٔ گنبدهای بزرگ میتوان میزان هوای خروجی را از طریق تغییر دور دمنده تغییر داد. بدین ترتیب زمانی که برای ورود و خروج افراد درب گنبد باز میشوند میتوان دور دمنده را زیاد کرد تا فشار هوا تامین شود و زمانی که درب گنبد بسته میشود دور دمنده را کم کرد تا صدای آن به حداقل برسد.