لیست محصولات تولید کننده Coronado

Coronado 40mm f/10 1.0Å H-Alpha Personal Solar Telescopeمجهز به پیچ تنظیم طول‌موج فیلتر باندباریک برای افزایش کنتراست تصویر عوارض سطحی و زبانه‌های خورشید
Coronado Solarmax II 90mm f/8.8 0.7A H-Alpha Personal Solar Telescopeمجهز به پیچ تنظیم طول‌موج فیلتر باندباریک برای افزایش کنتراست تصویر عوارض سطحی و زبانه‌های خورشید برای سفارش محصول و کسب اطلاعات بیشتر با موسسه طبیعت آسمان شب تماس بگیرید.
نمایش 1 - 2 از 2 مورد