لیست محصولات تولید کننده Explore Scientific

Explore Scientific 2" 90° Mirror Diagonalمبدل چشمی ۱/۲۵ اینچ چپقی آینه با ضریب بازتاب ۹۹ درصد
عدم موجودی
Explore Scientific 1.25" 8.8mm 82° Eyepiece
عدم موجودی
Explore Scientific Twilight II Grab and Go Mount
عدم موجودی
Explore Scientific 82° 6.7mm Eyepieceچشمی ضد آب با کیفیت اپتیکی عالی میدان دید بسیار باز ۸۲ درجه‌ای بازتاب داخلی بسیار کم
عدم موجودی
Explore Scientific FE02-125 1.25" 2x Focal Extenderافزایش فاصلۀ کانونی و بزرگنمایی تصویر تلسکوپ کاهش ابیراهی کروی و رنگی همراه تخت‌کنندۀ میدان پوشش کامل سطوح داخلی به رنگ سیاه اندود کامل سطوح اپتیکی
عدم موجودی
Explore FE05-125 5x 1.25" Focal Extenderافزایندۀ فاصلۀ کانونی و بزرگنمایی تصویر تلسکوپ کاهش ابیراهی کروی و رنگی همراه تخت‌کنندۀ میدان پوشش کامل سطوح داخلی به رنگ سیاه اندود کامل سطوح اپتیکی
نمایش 1 - 10 از 10 مورد