تلسکوپ دست دوم 

14 محصول وجود دارد.
Sky-Watcher BKDOB16 GoToاین ابزار دست دوم و فاقد کارتن است.
محصول دست دوم استابزاری مناسب تازه‌کارانمناسب برای رصد ماه و سیاره‌هاسبک و قابل‌حملاستقرار آسان و سریع لوله روی مقر لوله تلسکوپ آبی رنگ است
این کالا دست دوم است لولۀ تلسکوپ ۱۲ اینچ ویژۀ عکاسی نجومی مناسب برای منجمان با تجربه محصول برگزیدۀ مجلۀ معتبر اسکای‌اند‌تلسکوپ (Sky and Telescope)
Sky-Watcher P150+Star Discoveryتلسکوپ مناسب تازه‌کاران با مقر کامپیوتری قابلیت جستجوی خودکار اجرام سماوی
Sky-Watcher BKDOB12 Flextubeتلسکوپی فوق‌العاده برای رصد اجرام ژرفای آسمان مناسب برای منجمان آماتور، با تجربه و ماهر لولۀ جمع‌شونده برای جابه‌جایی آسان قابلیت تغییر میزان سفتی پیچ تنظیم
Sky-Watcher DOB6تلسکوپی ایده‌آل برای تازه‌کارها مقر دابسونی ساده با کاربری آسان توجه: این ابزار دسته دوم است.
Sky-Watcher 8" Dobsonianایده‌آل برای اجرام اعماق آسمان قیمت بسیار مناسب با توجه به کارکرد این ابزار دست‌دوم است.
Sky-Watcher 8" GoTo Dobsonian Telescopeاین محصول دست دوم است.
Sky-Watcher DOB12"این ابزار دست دوم و فاقد کارتن است.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ5 Synscanمحصول دسته دوم - فاقد کارتن حمل
نمایش 1 - 14 از 14 مورد