خورشیدی 

4 محصول وجود دارد.
Coronado 40mm f/10 1.0Å H-Alpha Personal Solar Telescopeمجهز به پیچ تنظیم طول‌موج فیلتر باندباریک برای افزایش کنتراست تصویر عوارض سطحی و زبانه‌های خورشید
Coronado Solarmax II 90mm f/8.8 0.7A H-Alpha Personal Solar Telescopeمجهز به پیچ تنظیم طول‌موج فیلتر باندباریک برای افزایش کنتراست تصویر عوارض سطحی و زبانه‌های خورشید برای سفارش محصول و کسب اطلاعات بیشتر با موسسه طبیعت آسمان شب تماس بگیرید.
Lunt LS60THA Solar Telescopeبرای سفارش این تلسکوپ یا اطلاع از قیمت آن می‌توانید با موسسه طبیعت آسمان شب تماس بگیرید. مناسب رصد و عکاسی از خورشید قابلیت انتخاب فوکوسر و فیلتر مسدودکننده مورد نظر توسط خریدار
نمایش 1 - 4 از 4 مورد