سیاهچاله‌ها

70010587 محصول جدید
  • Black Holes: A very Short Introduction

12,000 تومان

سیاهچاله‌ها

«سیاهچاله چیست؟ آنها چگونه کشف شده‌اند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر به آنها بسیار نزدیک شویم؟ در این کتاب به فیزیک به ظاهر تناقض‌آلود، رازآمیز و جذاب پدیدهٔ سیاهچاله پرداخته و توضیح داده شده است که سیاهچاله‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چه تعداد از آن‌ها ممکن است در جهان باشند.» -متن پشت جلد

نویسنده: کاترین بلاندل

مترجم: شادی حامدی آزاد

۱۳۳ صفحه، نشر حکمت سینا، ۱۳۹۶

محصولات مرتبط