اینشتین و نسبیت

70010215 محصول جدید
  • Einstein and Relativity

2,000 تومان

این محصول در انبار موجود نیست

اینشتین و نسبیت

اینشتین جهان هستی را دگرگون کرد، اما خود با نامرادی و ناکامی در گذشت. نظریهٔ نسبیتش او را به عنوان بزرگترین چهرهٔ علمی پس از نیوتن ثبت کرد. نسبیت درک ما را از فضا و زمان نابود کرد و عالمی را به جای آن نشاند که پیش از آن تصویرناپذیر بود. فرمول مشهورش E=mC2،نشان داد که ماده را می‌توان به انرژی تبدیل کرد و عصر هسته‌ای از اینجا آغاز شد. او در نظریهٔ کوانتومی نیز سهم به سزایی داشت. اما اینشتین سرانجام نتوانست پیامد یافته‌های خود را به ویژه در نظریهٔ کوانتومی بپذیرد. در نتیجه بیش از ربع قرن را به جست‌وجوی نظریه‌ای جامع گذراند که کار خود وی یافتن آن را ناممکن کرده بود.

نویسنده: پل استراترن

مترجم: ابوالفضل حقیری

انتشارات بصیرت، چاپ سوم ۱۳۸۹، ۹۰ صفحه

نام انگلیسیEinstein and Relativity
برچسب978-600-90476-5-9 (شابک)

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

نام انگلیسیEinstein and Relativity
برچسب978-600-90476-5-9 (شابک)