عبور از سیاه‌چاله

70010531 محصول جدید

3,000 تومان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

عبور از سیاهچاله

وارد بعد چهارم جهان شوید، جایی که هیچ انسانی تاکنون آن را ندیده است.
 برای ماموریتی خاص و منحصر به فرد یعنی عبور از بزرگترین سیاهچاله‌ی فضایی انتخاب شده‌اید. دانشمندان فقط درباره‌ی آن‌چه در این نقطه از عالم اتفاق می‌افتد، فرضیه‌هایی دارند. رئیس مرکز پژوهشی هنگام توضیح ماموریت به شما می‌گوید که ممکن است هرگز زنده از این ماموریت بازنگردید . سفینه‌ی آتنا ماموریت دارد که وارد سیاهچاله شود و سفینه‌ی نیمرود فقط تا مرز محدوده‌ی سیاهچاله می‌رود و به مشاهده‌ی شرایط محیطی سیاهچاله می‌پردازد. حق انتخاب شما به همین دو گزینه محدود می‌شود. کدام را انتخاب می‌کنید، سفر با آتنا یا نیمرود؟
آن‌چه در این کتاب انتفاق می‌افتد، نتیجه‌ی ‌انتخاب‌های شما است و شما پایان هر ماجراجویی را که شروع می‌کنید، با انتخاب‌هایتان مشخص می‌کنید.
نویسنده: ادوارد پاکارد
ترجمه: فریبا شریفی

برچسب9786002120175

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب9786002120175