در جستجوی بسگیتی (امکان‌پذیری‌هایی در موازات)

70010486 محصول جدید
  • Seeking the Multiverse - Possibilities in Parallel

13,000 تومان

این محصول در انبار موجود نیست

در جستجوی بس گیتی

لحظه‌ای پیش چشمتان به این کتاب خورد، آن را برداشتید، برندازش کردید، و اکنون دارید این سطرها را می‌خوانید. بسیار عالی! شاید با نگاهی به مطالب، آن را بخرید،ولی خب... آیا امکان ندارد که « شما» در جهانی دیگر، دست به این کارها نمی‌زدند؟ اگر « شما» زمانی که چشمتان به کتاب بخورد، از آن رو برگرداندید و سراغش نمی‌آمدید، چه؟ آیا «شما» در موازات خودتان حضور دارید؟ گیتی‌های موازی در جای جای علمی تخیلی حضور دارند،و تعجبی هم ندارد. آن‌ها به ما این امکان را می‌دهند تا با بیرون رفتن کامل از جهان خودمان، در مورد همین پرسش خیال پردازی کنیم که «اگر ... چه؟» نه این که تنها بیندیشیم. جهانی که می‌شناسیم در اثر یک رویداد به چه صورت دیگری در می‌آمد. برای کیهان شناسان این پرسش مطرح است که « اگر ثابت‌هایی که سنگ‌بنای فیزیک را می‌سازند متفاوت بودند، چه؟» ایده‌ای که در این کتاب بررسی می‌شود همین است; در جستجوی بَسگیتی، امکان‌پذیری‌هایی در موازات.
نوشتارهای آمده در این کتاب، له یا علیه این ایده‌ی افسونگر، از سوی برترین اندیشه‌ورزان این حوزه است; که از امکان‌پذیری نظری بسگیتی گرفته تا سفر در زمان را در بر می‌گیرد.همچنین به ایده‌ی «بِرین‌ها» و وجود بُعدهای دیگر پرداخته می‌شود. و نیز وارسی این امکان که آیا به راستی « ثابت‌های طبیعت» ثابت‌اند؟
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم این است که می‌توانیم بپرسیم چرا گیتی به این صورتی است که هست؟ امکان‌پذیری‌های گوناگونی برای بسگیتی وجود دارد، و کوشش علمی عظیمی در این راه صرف می‌شود تا در نهایت به این پرسش غایی بپردازد که « اگر... چه، چرا ما، چرا اکنون؟»

ویراستار: جسی امزپک
مترجم: رامین رامب

برچسب9789645676597

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب9789645676597