معمای قطب‌نما

70010299 محصول جدید

10,000 تومان

معمای قطب نما

قطب‌نما مهم‌ترين اختراع فني بشر پس از اختراع چرخ بود. به استثناي كفه‌هاي ترازو در عصر باستان، قطب‌نما نيز نخستين ابزار مكانيكي اختراع شده براي اندازه‌گيري و نخستين ابزار مجهز به عقربه‌اي بود كه تجسم يك اندازه‌گيري - در اين مورد، جهت حركت - را براي انسان ميسر گردانيد.
در اهميت قطب‌نماي مغناطيسي نمي‌توان اغراق كرد. امروزه، هفتصد سال پس از ظهور قطب‌نماي داراي كارت نشان‌دهنده‌ي جهات و هزار و اندي سال پس از اختراع قطب‌نماي سوزني ساده‌تر، هر كشتي به يك قطب‌نماي مغناطيسي، دست‌كم به عنوان پشتيبان براي ابزارهاي الكترونيكي‌اش مجهز است ..."

نوشته: امير د. آتسل
ترجمه: محمدتقي فرامرزي
ناشر: مازيار
سال نشر: ۱۳۸۸ (چاپ اول)
تعداد صفحات: ۱۷۲ صفحه

برچسب978964372474

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب978964372474