نقشه آسمان شب

70010363 محصول جدید
  • راهنمايي جامع و ساده براي رصدگران آسمان شب

14,000 تومان

نقشه آسمان شب

این کتاب به معرفی صورت‌های فلكی فصول مختلف سال اختصاص دارد و نیز صورت‌هایی فلكی را كه از ایران مشاهده نمی‌شوند هم در بر می‌گیرد. در هر مورد، نخست نشان اختصاری و سپس نام عربی صورت فلكی به همراه معنی آن نوشته شده است و در ادامه، مشاهده‌كنندگان این صورت‌های فلكی در عرض‌های جغرافیایی، و علت نام‌گذاری آن‌ درج شده است.

برچسب9789642110315

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب9789642110315