خندIه مريخی

70020001-2 محصول جدید

10,000 تومان

پوستر خندهٔ مریخی

دهانه برخوردی گاله به قطر ۲۳۰ کیلومتر در مریخ شبیه یک صورت خندان است، تصاویر از فضاپیمای نقشه بردار سیاره مریخ.