پايه عكاسی روی پنجره اتومبيل ویکسن

30010039 محصول جدید
  • Vixen Car Window for Spotting Scopes 1814

2,184,000 تومان

پايهٔ عكاسی روی پنجرهٔ اتومبيل ویکسن

با استفاده از پايه عكاسی ویکسن می‌توانید اسپاتینگ‌اسکوپ‌ها و دوربین‌های تک‌چشمی خود را به پنجرۀ ماشین متصل کنید. پایه به پنجرهٔ ماشین وصل می‌شود و ابزار اپتیکی شما روی آن قرار می‌گیرد. جنس همۀ قسمت‌های این پایه فلزی و وزن آن ۵۶۰ گرم است.

محصولات مرتبط