شیئی ۴۰ برابر میکروسکوپ استریو کوچک نایت‌اسکای

80030040 محصول جدید

NIGHTSKY 40X 0.65 MICROSCOPE OBJECTIVE

شیئی ۴۰ برابر میکروسکوپ استریو کوچک نایت‌اسکای

برای استفاده از این شیئی می‌بایست از روغن ایمرسون استفاده کنید و این کالا مناسب با میکروسکوپ بایلن و میکروسکوپ آزمایشگاهی سلسترون است.

محصولات مرتبط