شیئی 100 برابر پلوسل میکروسکوپ استریو کوچک هاندوتزلار

80030039 محصول جدید

HUND WETZLAR 100X 1.25 OIL MICROSCOPE OBJECTIVE

شیئی ۱۰۰ برابر پلوسل میکروسکوپ استریو کوچک هاندوتزلار

شیئی ۱۰۰ برابر برای به‌دست آوردن بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰

برای استفاده از این شیئی می‌بایست از روغن ایمرسیون استفاده کنید. مناسب برای میکروسکوپ‌ بیلان و میکروسکوپ آزمایشگاهی سلسترون.

محصولات مرتبط