مجله آسمان‌نما شماره چهارم

70060052 محصول جدید
  • AsemanNama Magazine Vol.4

14,000 تومان

مجله آسمان نما شمارۀ چهارم

سفر به مروارید افریقا...

شمارۀ چهارم دوماهنامۀ آسمان‌نما

 

در این شماره می‌خوانید:

عکاسباشی: زمین و آسمان در یک قاب

حرفه‌ای در ردیابی اجرام

به‌سوی اعماق آسمان

روزی بدون خودرو

طبیعت؛ مدرسه‌ای به گستردگی دنیا

سفر به مروارید افریقا، کنیا

خلق واقعیت در دنیای مجازی

 

عرضه در:

  • کیوسک‌های مطبوعاتی تهران و شهرستان‌ها
  • فروشگاه و موسسۀ طبیعت آسمان شب و نمایندگی‌های تهران و شهرستان‌ها
  • کتابفروشی‌های منتخب