پایه جوینده تلسکوپ‌های اشمیت مید

40120060 محصول جدید

MEADE SCT BASE FOR FINDER SCOPE

این پایه مناسب برای تلسکوپ‌های قدیمی سری LX200 است

192,000 تومان

پایه جوینده تلسکوپ‌های اشمیت مید

محصولات مرتبط