پایه میکروسکوپی برای تک‌چشمی ویکسن

20010021 محصول جدید

VIXEN MULTI MONOCULAR MICROSCOPE STAND 7106

300,000 تومان

پایه میکروسکوپی برای تک‌چشمی ویکسن

با استفاده از این پایه می‌توانید چشمی ویکسن خود را به یک میکروسکوپ تبدیل کنید.

محصولات مرتبط