روغن ایمرسیون

80030042 محصول جدید

47,000 تومان

این محصول در انبار موجود نیست

روغن ایمرسیون : Immersion Oil

كلمه ایمرسیون یعنی غوطه‌ور شدن. روغن ایمرسیون روغنی است كه قبلاً از گیاه سدر گرفته می‌شد اما امروزه انواع صنعتی آن با كاربری بهتر ساخته شده است. این روغن در هنگام استفاده از لنز شیئی x100 در میكروسكوپ‌های نوری برای اصلاح شكست نور و ایجاد وضوح بیشتر روی لام ریخته می‌شود و چون لنز 100 میكروسكوپ با این روغن تماس می‌یابد به آن ایمرسیون گویند.

نوری که از منبع نور میکروسکوپ نوری آمده و از نمونه عبور کرده است به سمت عدسی هدایت می‌شود. هنگام استفاده از عدسی چشمی 100x در صورتی که از روغن استفاده نکنیم هوا با ضریب شکست بالایش باعث پراکنده شدن پرتوها می‌شود و به علت فاصله‌ی کانونی کوتاه عدسی، نور چندانی به آن نمی‌رسد. از آن‌جا که ضریب شکست روغن ایمرسیون برابر با عدسی 100 است، قرار دادن یک قطره روغن روی نمونه باعث جلوگیری از شکست و پراش نور می‌شود و مانند  عدسی محدب عمل می‌کند در نتیجه پرتوهای نور را همگرا می‌کند و تصویری واضح از نمونه ارائه می‌دهد. همچنین استفاده از این روغن باعث می‌شود که عدسی چشمی 100x از نمونه فاصله گرفته و از آسیب رسیدن به نمونه و عدسی جلوگیری می‌شود.

محصولات مرتبط