کلگی دوچشمی میکروسکوپ BP-51

80030004 محصول جدید

1,920,000 تومان

برای دوچشمی کردن میکروسکوپ BP-51 می توانید از این ابزار استفاده کنید. این ابزار قابلیت مشاهده اجرام با دو چشم را در اختیارتان قرار می دهد.

برچسب8001510721

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب8001510721