لوله تلسکوپ ۷۶ آپوکرومات DCU سری FC بدون تجهیزات جانبی تاکاهاشی

10010162 محصول جدید
TAKAHASHI FC-76DCU OTA FIXED DEW SHIELD TFK07640
برای سفارش این محصول با موسسه طبیعت آسمان شب تماس بگیرید

لوله تلسکوپ ۷۶ آپوکرومات DCU سری FC بدون تجهیزات جانبی تاکاهاشی

محصولات مرتبط