دوچشمی Fernglas 8X40 نشنال جئوگرافیک

20020242 محصول جدید

2,340,000 تومان

نجومبله
کوه‌پیمایی و راه‌پیمایی در طبیعتبله
دریانوردیبله
حیات وحشبله
پرنده‌نگریبله
نوعدوچشمی
بزرگ‌نمایی8 برابر
آرایش منشورهاجانبی (Porro)
جنس شیشه‌هاBak-4
نوع فکوسمرکزی

محصولات مرتبط

سایر ویژگی‌ها

نجوم
کوه‌پیمایی و راه‌پیمایی در طبیعت
دریانوردی
حیات وحش
پرنده‌نگری
نوعدوچشمی
بزرگ‌نمایی8 برابر
آرایش منشورهاجانبی (Porro)
جنس شیشه‌هاBak-4
نوع فکوسمرکزی