دوچشمی Travel 10×50 برسر

20020239 محصول جدید

تماس بگیرید

نجومبله
دریانوردیبله
حیات وحشبله
پرنده‌نگریبله
نوعدوچشمی
بزرگ‌نمایی10 برابر
گشودگی دهانه50 میلی‌متر
میدان دید زاویه‌ای (واقعی)6.8 درجه
میدان دید خطی119 متر (در 1000 متر)
آرایش منشورهاجانبی (Porro)
جنس شیشه‌هاBk7
نوع فکوسمرکزی
تنظیم دیوپتردارد

محصولات مرتبط

سایر ویژگی‌ها

نجوم
دریانوردی
حیات وحش
پرنده‌نگری
نوعدوچشمی
بزرگ‌نمایی10 برابر
گشودگی دهانه50 میلی‌متر
میدان دید زاویه‌ای (واقعی)6.8 درجه
میدان دید خطی119 متر (در 1000 متر)
آرایش منشورهاجانبی (Porro)
جنس شیشه‌هاBk7
نوع فکوسمرکزی
تنظیم دیوپتر