دوچشمی Up Close G2 20x50 سلسترون

20020233 محصول جدید

2,200,000 تومان

نجومبله
حیات وحشبله
نوعدوچشمی
بزرگ‌نمایی20 برابر
گشودگی دهانه50 میلی‌متر
آرایش منشورهاجانبی (Porro)
تنظیم دیوپتردارد

محصولات مرتبط

سایر ویژگی‌ها

نجوم
حیات وحش
نوعدوچشمی
بزرگ‌نمایی20 برابر
گشودگی دهانه50 میلی‌متر
آرایش منشورهاجانبی (Porro)
تنظیم دیوپتر