تلسكوپ ۱۱۴ نیوتنونی با مقردابسونی نشنال جیوگرافیک

10050036 محصول جدید

این محصول در انبار موجود نیست

کاربردسحابی‌ها و کهکشان‌ها-ماه و سیاره‌ها-خورشید (فقط با فیلترهای خورشیدی مناسب)
مناسب برایرصدگران تازه‌کار
نوع اپتیکبازتابی
طراحی اپتیکینیوتنی
گشودگی دهانه۱۱۴
فاصلۀ کانونی۵۰۰
نسبت کانونی۴٫۴
اندودتمام سطوح اپتیکی
توان تفکیک (نظری)۱٫۰۱
توان گردآوری نور۲۷۰
بزرگ‌نمایی۲۲۸
طول لولۀ اپتیکی۵۰۰
فکوسردارد
ساختارGear rack
پیچ فکوس سریعدارد
پیچ فکوس دقیقندارد
چپقیندارد
نوع مقرسمت-ارتفاعی
مدلدابسونی
کنترل‌گر GoToندارد
ردیابندارد
وزنۀ تعادلندارد
نوع پایهدابسونی
جنسچوب
چشمی هادارد
چشمی‌های ۱/۲۵ اینچی۲۰ و ۶
چشمی ۲ اینچیندارد
جویندهدارد - نقطه نور قرمز
لنز بارلو۲ برابر
دیگر ابزارهای جانبیفیلتر ماه
سینی تجهیزات جانبیندارد

محصولات مرتبط

اپتیک

نوع اپتیکبازتابی
طراحی اپتیکینیوتنی
گشودگی دهانه۱۱۴
فاصلۀ کانونی۵۰۰
نسبت کانونی۴٫۴
اندودتمام سطوح اپتیکی
توان تفکیک (نظری)۱٫۰۱
توان گردآوری نور۲۷۰
بزرگ‌نمایی۲۲۸
طول لولۀ اپتیکی۵۰۰

فکوسر

ساختارGear rack
پیچ فکوس سریع
پیچ فکوس دقیق

چپقی

چپقی

مقر

نوع مقرسمت-ارتفاعی
مدلدابسونی
کنترل‌گر GoTo
ردیاب
وزنۀ تعادل

پایه

نوع پایهدابسونی
جنسچوب

ابزارهای جانبی همراه

چشمی‌های ۱/۲۵ اینچی۲۰ و ۶
چشمی ۲ اینچی
جویندهدارد - نقطه نور قرمز
لنز بارلو۲ برابر
دیگر ابزارهای جانبیفیلتر ماه
سینی تجهیزات جانبی

سایر ویژگی‌ها

کاربردسحابی‌ها و کهکشان‌ها
کاربردماه و سیاره‌ها
کاربردخورشید (فقط با فیلترهای خورشیدی مناسب)
مناسب برایرصدگران تازه‌کار
فکوسر
چشمی ها