جوینده نقطه قرمز

40080018 محصول جدید

1,711,000 تومان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

بطور کلی جویندهها ابزاریاند که روی تلسکوپ قرار میگیرند تا با بزرگنمایی کمتر و میدان دید بیشتر یا بدون بزرگنمایی به دنبال اجرام برویم. جویندههای متفاوتی برای تلسکوپهای بزرگ و کوچک ساخته میشود. جویندهها عموماً به سه دسته متفاوت تقسیم میشوند : جویندههایی که اپتیکیاند و تصاویر را معکوس نشان میدهند یا جویندههایی که دارای چپقی اند و تصاویر را مستقیم به رصدگر نشان می دهند.این دسته ،جوینده هایی هستند که بزرگنمایی ندارند و تنها یک نقطه قرمز (با قابلیت کم یا زیاد شدن) روی صفحهای ساده می تابد. به این نوع که مانند انواع قبلی پیچهای تنظیمی هم دار جوینده نقطهای نور قرمز یا Reddotfinder می گویند. این مدل نسبت به نمونه ی قبل ، کیفیت بالاتر و4 نوع شکل هدف گیری متفاوت دارد که بسته به کار مورد استفاده می توان آن را تنظیم کرد .

برچسب8002410011

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب8002410011