استروگراف ۶ اینچ جی‌اس‌او (f/4، مقر EQ3 GoTo)

10020088 محصول جدید
  • GSO 6" F/4 Imaging Newtonian EQ3 GoTo

  • مناسب برای عکاسی نجومی و رصد آسمان شب
  • همراه مقر استوایی EQ3 با قابلیت ردیابی اجرام سماوی
  • جستجوی خودکار ۴۲۹۰۰ جرم سماوی در پایگاه دادهٔ مقر

این محصول در انبار موجود نیست

  استروگراف ۶ اینچ جی اس او با مقر EQ3 GoTo

این ابزار برای عکاسی نجومی و رصد با میدان دید باز بسیار مناسب است. تفاوت این لوله تلسکوپ ۱۵۰ میلی‌متر با دیگر همتایان خود بسیار زیاد است. برای مثال این لوله تلسکوپ در قسمت فوکوسر مکانیک بسیار بهتری نسبت به ابزارهای هم ردیف خود دارد.

در هنگام مسافرت لوله کوتاه این ابزاردر هنگام جا به جایی بسیار به کمک شما خواهد آمد. در هنگام عکاسی نجومی ابزاری بسیار سریع خواهد بود. این لوله تلسکوپ در حال حاضر کوچکترین ابزار برای عکاسی نجومی در بین تلسکوپ های نیوتنی موجود در بازار است.

این ابزار با نسبت کانونی ۴ برای عکاسی نجومی از اجرام اعماق آسمان مانند سحابی‌ها، کهکشان‌ها و خوشه‌های باز بسیار مناسب و سریع است. در عین حال این ابزار برای رصد این اجرام نیز میدان دید بسیار مناسبی در اختیار رصدگران قرار می‌دهد. اگر چشمی ۳ میلی‌متر بزرگ ۸۰ درجه را به هنگام خرید انتخاب نمایید میدان دید رصدی شما ۴ درجه یا به عبارتی ۸ قرص ماه در آسمان خواهد بود و اگر از چشمی عکاسی ۳۰ میلی‌متری جی‌اس‌او CSV استفاده کنیم برای عکاسی هم میدان دید بازی در اختیارمان قرار خواهد گرفت.

مقر EQ3Goto مجهز به سیستم ردیابی و جستجوی خودکار است که برای رصد و عکاسی نجومی بسیار ایده‌آل است.

سرعت ردیابی:۰/۲۵، ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ برابر سرعت نجومی

حداکثر سرعت چرخش: ۸۰۰ برابر سرعت نجومی (۳/۴ درجه بر ثانیه)

کاربردخورشید (فقط با فیلترهای خورشیدی مناسب)-سحابی‌ها و کهکشان‌ها-عکاسی نجومی-ماه و سیاره‌ها
مناسب برایرصدگران باتجربه
اپتیک
نوع اپتیکبازتابی
طراحی اپتیکینیوتنی
گشودگی دهانه۱۵۰ میلی‌متری
فاصلۀ کانونی۶۰۰ میلی‌متر
نسبت کانونیf/4
توان تفکیک (نظری)۰/۹ ثانیهٔ قوس
حد قدر (نظری)۱۲/۸
توان گردآوری نور۴۶۰ برابر چشم انسان
بزرگ‌نمایی۲۲ تا ۳۰۰ برابر
طول لولۀ اپتیکی۵۸ سانتی‌متر
وزن لولۀ اپتیکی۴/۴ کیلوگرم
فکوسر
ساختارغلتکی
پیچ فکوس سریعدارد
پیچ فکوس دقیقدارد (نسبت ۱۰ به ۱)
نگهدارندۀ چشمی۲ اینچ
مقر
نوع مقراستوایی
مدلEQ3 GoTo
کنترل‌گر GoToدارد
ردیابدارد
وزن مقر۱۵ کیلوگرم (همراه سه‌پایه)
وزنۀ تعادلدو عدد (۱/۸ کیلوگرم + ۳/۵ کیلوگرم)
حداکثر وزن قابل تحمل۵ کیلوگرم (عکاسی نجومی)، ۷ کیلوگرم (رصد)
پایه
نوع پایهسه‌پایه
جنسآلومینیوم

محصولات مرتبط

اپتیک

نوع اپتیکبازتابی
طراحی اپتیکینیوتنی
گشودگی دهانه۱۵۰ میلی‌متری
فاصلۀ کانونی۶۰۰ میلی‌متر
نسبت کانونیf/4
توان تفکیک (نظری)۰/۹ ثانیهٔ قوس
حد قدر (نظری)۱۲/۸
توان گردآوری نور۴۶۰ برابر چشم انسان
بزرگ‌نمایی۲۲ تا ۳۰۰ برابر
طول لولۀ اپتیکی۵۸ سانتی‌متر
وزن لولۀ اپتیکی۴/۴ کیلوگرم

فکوسر

ساختارغلتکی
پیچ فکوس سریع
پیچ فکوس دقیقدارد (نسبت ۱۰ به ۱)
نگهدارندۀ چشمی۲ اینچ

مقر

نوع مقراستوایی
مدلEQ3 GoTo
کنترل‌گر GoTo
ردیاب
وزن مقر۱۵ کیلوگرم (همراه سه‌پایه)
وزنۀ تعادلدو عدد (۱/۸ کیلوگرم + ۳/۵ کیلوگرم)
حداکثر وزن قابل تحمل۵ کیلوگرم (عکاسی نجومی)، ۷ کیلوگرم (رصد)

پایه

نوع پایهسه‌پایه
جنسآلومینیوم

سایر ویژگی‌ها

کاربردخورشید (فقط با فیلترهای خورشیدی مناسب)
کاربردماه و سیاره‌ها
کاربردسحابی‌ها و کهکشان‌ها
کاربردعکاسی نجومی
مناسب برایرصدگران باتجربه
اپتیک
فکوسر
مقر
پایه