راهنمای خارج از محور نایت‌اسکای

60010025 محصول جدید

3,720,000 تومان

برای هدایت در عکاسی های نجومی می توان از دو نوع ابزار استفاده کرد، راهنمای خارج از محور و تلسکوپ راهنما. تلسکوپ راهنما، تلسکوپ کوچکی است که به موازات تلسکوپ اصلی قرار می گیرد و توسط یک چشمی شاخص دار و یا هدایتگر خودکار می توان عمل هدایت را انجام داد. هر کدام معایب و مزایای خود را دارند. در سامانه مبتنی بر تلسکوپ راهنما معمولا می توان مستقل از جهت تلسکوپ اصلی جهت تلسکوپ راهنما را تغییر داد و به دلخواه ستاره ای را بعنوان ستاره ی راهنما انتخاب کرد. در بعضی تلسکوپها همانند تلسکوپهای اشمیت کسگرین به علت لرزش اینه اصلی بسیار بهتر است که از سامانه راهنمای خارج از محور استفاده شود. این قطعه را می توان به هر تلسکوپی با فوکوسر 2 اینچی متصل کرد.

برچسب800610114

محصولات مرتبط

دیگر ویژگی‌ها

برچسب800610114