پرداخت

پشتیبانی از تمامی کارت‌ها

پشتیبان تلفنی

۴۸۰ ۸۸۸ ۲۲ - ۲۷۸ ۸۸۸ ۲۲

تلسکوپ و لوله‌های اپتیکی

دوربین‌های دوچشمی و تک‌چشمی

میکروسکوپ و ذره‌بین