حیات وحش!

دوره تخصصی پرنده نگری

پرنده نگری نوعی تفریح جذاب است و در دنیا قدمتی 40 ساله دارد
ندارد.
2جلسه تئوری + یک روز تور
۳ ساعت