اجرا شده
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده
۱ از ۱۰
بدون محدودیت
اجرا شده

یک قرار رصدی – ۶

یک قرار رصدی: رصد کار غریبی نیست. عادتی‌ست در نگاه به آسمان شب. بعضی
به ازای هر نفر
۱ از ۱۰
بدون محدودیت
اجرا شده

یک قرار رصدی – ۵

یک قرار رصدی: رصد کار غریبی نیست. عادتی‌ست در نگاه به آسمان شب. بعضی
۱ از ۱۰
بدون محدودیت
اجرا شده

یک قرار رصدی – ۴

یک قرار رصدی: رصد کار غریبی نیست. عادتی‌ست در نگاه به آسمان شب. بعضی
به ازای هر نفر
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

یک قرار رصدی – ۳

یک قرار رصدی: رصد کار غریبی نیست. عادتی‌ست در نگاه به آسمان شب. بعضی
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

یک شب‌نشینی پرستاره

یک شب‌نشینی پرستاره: سفرعکاسی و سفررصدی #استقرار_در_طبیعت_آسمان_شب ▪️ آموزش تئوری و عملی عکاسی
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

یک قرار رصدی – ۲

یک قرار رصدی: رصد کار غریبی نیست. عادتی‌ست در نگاه به آسمان شب. بعضی
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

یک قرار رصدی – ۱

یک قرار رصدی: رصد کار غریبی نیست. عادتی‌ست در نگاه به آسمان شب. بعضی
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده