حیات وحش!

دوره تخصصی پرنده نگری

پرنده نگری نوعی تفریح جذاب است و در دنیا قدمتی 40 ساله دارد
ندارد.
2جلسه تئوری + یک روز تور
۳ ساعت
نگهدارنده (Placeholder)
آموزشی!

کارگاه «ماهواره‌ها را علمی‌تر ببینیم!»

کلیه رصدهای ما در طبیعت آسمان یک شب رصدی را می توان به
ندارد.
یک جلسه
۳ ساعت