نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

سفر به اعماق تاریکی ۴

روستای نقوسان: یک کارگاه رصدی و عکاسی محل برگزاری برنامه استان مرکزی، شهرستان تفرش،
به ازای هر نفر
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
روستای نقوسان
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

سفر به اعماق تاریکی ۳

استقرار در طبیعت آسمان شب | به تماشای ماه نو محل برگزاری برنامه استان
۶ از ۱۰
بیشتر از ۱۸ سال
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

در جمعیّت خوشهٔ سنبله – ۲

محل برگزاری برنامه استان سمنان، شهرستان گرمسار، بخش آرادان، قصربهرام محل رفت و برگشت
به ازای هر نفر
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

سفر به اعماق تاریکی ۲

روستای نقوسان: محل برگزاری برنامه استان مرکزی، شهرستان تفرش، بخش مرکزی، دهستان بازرجان، روستای نقوسان محل
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
روستای نقوسان
اجرا شده

رصد در دیر – ۵ و ۶ اردیبهشت ۹۷

کاروانسرای دیرگچین: کاروانسرای دیرگچین در حاشیه شمال غربی پارک ملی کویر و بر
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
کاروانسرای دیرگچین
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

سفر رصدی کاروانسرای ده‌نمک – ۳۰ و ۳۱ فروردین (اقتصادی)

کاروانسرای ده‌نمک: این کاروانسرا سال‌هاست که میزبان نسل‌های مختلفی از منجمان آماتور است
۱ از ۱۰
بیشتر از ۵ سال
روستای ده‌نمک