در حال ثبت‌نام

به تماشای ماه نو

▪️ تلاش برای دیدن ماه نوی شوال ▪️ آموزش تئوری و عملی عکاسی
۴ از ۱۰
بیشتر از ۱۵ سال
اجرا شده

سفررصدی+سفرعکاسی «مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه»

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه: محل برگزاری برنامه استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال