در حال برنامه‌ریزی
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
در حال برنامه‌ریزی
در حال برنامه‌ریزی
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده
اجرا شده
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

سفر و کارگاه بارش شهاب برساوشی

کمپ اختصاصی طبیعت آسمان شب، لاسگرد، سمنان ۲۰ و ۲۱ مرداد | ۲۱ و
۲ از ۱۰
بیشتر از ۵ سال
اجرا شده

در دامنهٔ باشکوه دماوند

پارک ملی لار، دامنهٔ جنوب غرب دماوند | ۲۰ و ۲۱ تیر ۹۸ ▪️ توضیحات کارشناسی عکاسی
۲ از ۱۰
بیشتر از ۵ سال
در حال ثبت‌نام

به تماشای ماه نو

▪️ تلاش برای دیدن ماه نوی شوال ▪️ آموزش تئوری و عملی عکاسی
۴ از ۱۰
بیشتر از ۱۵ سال