اجرا شده

سفر عکاسی رصدی اوریم

▪️ توضیحات کارشناسی عکاسی (ایده، برنامه‌ریزی، تکنیک، ویرایش، نقد) ▪️ توضیحات کارشناسی رصدی
۵ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
در حال ثبت‌نام

به تماشای ماه نو

▪️ تلاش برای دیدن ماه نوی شوال ▪️ آموزش تئوری و عملی عکاسی
۴ از ۱۰
بیشتر از ۱۵ سال
اجرا شده

سفررصدی «لاسگرد»

سرخه، لاسگرد | ۱۵ و ۱۶ شهریور ۹۷ سفر به اعماق تاریکی ۶ 🔹آموزش
۲ از ۱۰
اجرا شده

سفررصدی «تماشای اوج بارش شهاب‌های برساوشی»

روستای کوهستانی عبدل‌آباد | ۲۱ و ۲۲ مرداد ۹۷ 🔹تماشای اوج بارش برساوشی🔸تلاش
۲ از ۱۰
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

سفر به اعماق تاریکی ۳

استقرار در طبیعت آسمان شب | به تماشای ماه نو محل برگزاری برنامه استان
۶ از ۱۰
بیشتر از ۱۸ سال
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده

در جمعیّت خوشهٔ سنبله – ۲

محل برگزاری برنامه استان سمنان، شهرستان گرمسار، بخش آرادان، قصربهرام محل رفت و برگشت
به ازای هر نفر
۳ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

کارگاه «رؤیت هلال»

تماشای ماه این تنها همدم زمین، در هر شکل و حالتی از هلال
به ازای هر نفر
ندارد.
یک جلسه
۳ ساعت