نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده
نگهدارنده (Placeholder)
اجرا شده
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال
اجرا شده

سفررصدی+سفرعکاسی «مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه»

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه: محل برگزاری برنامه استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه
۱ از ۱۰
بیشتر از ۱۲ سال