• حضور یکی از والدین کودکان زیر ۱۲ سال در برنامه الزامی است.
 • مراقبت از فرزندان در طول برنامه بر عهده والدین است و مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در این مورد را متقبل نمی‌شود.
 • حضور افراد زیر ۱۸ سال در برنامه منوط به ارائه رضایت‌نامه کتبی از والدین و مطلع بودن افراد خانواده از شرکت فرد مسافر در برنامه بر عهده شخص مسافر است.
 • رعایت شئونات اسلامی و عرف در تمامی مراحل برنامه ضروری است.
 • مصرف هرگونه دخانیات در اماکن عمومی و خصوصی برنامه ممنوع است.
 • به همراه آوردن حیوانات خانگی ممنوع است.
 • به همراه داشتن سلاح سرد، گرم و وسایل آسیب‌رسان به دیگران ممنوع است.
 • همسفران در تمام طول سفر موظف به رعایت قوانین وضع شده در ابتدای برنامه هستند و در صورت تخلف مؤسسه می‌تواند از ادامه سفر آنها جلوگیری کند.
 • بیان عقاید سیاسی و مذهبی و ترویج هرگونه عقیده خاص در طول سفر ممنوع است.
 • بیان ویژگی‌های خاص شخصیتی، رژیم‌های غذایی، بیماری خاص و داروهای ضروری مصرفی، توسط مسافر الزامی است و هرگونه پنهان‌کاری بر عهده شخص مسافر است.
 • توجه به زمان‌بندی ارائه شده توسط کارشناسان مؤسسه ضروری است و عواقب هر گونه تأخیر بر عهده مسافر است.


قوانین کنسل کردن سفر از سوی مسافر
:

 • از زمان ثبت نام تا ۱۲ ظهر سه روز  مانده به سفر شامل ۲۰ درصد جریمه می‌باشد.
 • از ۱۲ ظهر سه روز مانده به سفر تا ۱۲ ظهر دو روز مانده به سفر شامل ۵۰ درصد جریمه می‌باشد.
 • از ۱۲ ظهر دو روز مانده به سفر تا ۱۲ ظهر روز قبل از سفر شامل ۹۰درصد جریمه می‌باشد.
 • از ۱۲ ظهر روز قبل از سفر و بعد از آن مبلغی عودت داده نمی‌شود.