قوانین تورها و کارگاه‌های آسمان‌شب:

 1. حضور یکی از والدین کودکان زیر ۱۲ سال در برنامه الزامی است و هزینه تور (داخلی) برای کودکان ۵۰ درصد مبلغ اصلی خواهد بود.
 2. مراقبت از فرزندان در طول برنامه بر عهده والدین است و مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در این مورد را متقبل نمی‌شود.
 3. حضور افراد زیر ۱۸ سال در برنامه منوط به ارائه رضایت‌نامه کتبی از والدین و مطلع بودن افراد خانواده از شرکت فرد مسافر در برنامه بر عهده شخص مسافر است.
 4. رعایت شئونات اسلامی و عرف در تمامی مراحل برنامه ضروری است.
 5. مصرف هرگونه دخانیات در امکان عمومی و خصوصی برنامه ممنوع است.
 6. مهلت انصراف از شرکت در برنامه همان مهلت ثبت‌نام در برنامه است. بعد از این زمان مؤسسه هیچ مسئولیتی در قبال بازگرداندن وجه پرداختی نخواهد داشت.
 7. به همراه آوردن حیوانات خانگی ممنوع است.
 8. به همراه داشتن سلاح سرد، گرم و وسایل آسیب‌رسان به دیگران ممنوع است.
 9. همسفران در تمام طول سفر موظف به رعایت قوانین وضع شده در ابتدای برنامه هستند و در صورت تخلف مؤسسه می‌تواند از ادامه سفر آنها جلوگیری کند.
 10. بیان عقاید سیاسی و مذهبی و ترویج هرگونه عقیده خاص در طول سفر ممنوع است.
 11. بیان ویژگی‌های خاص شخصیتی، رژیم‌های غذایی، بیماری خاص و داروهای ضروری مصرفی، توسط مسافر الزامی است و هرگونه پنهان‌کاری بر عهده شخص مسافر است.
 12. توجه به زمان‌بندی ارائه شده توسط کارشناسان مؤسسه ضروری است و عواقب هر گونه تأخیر بر عهده مسافر است.