مقدمه کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه

70010586 محصول جدید
  • A Brief Introduction to Astronomy in the Middle East

  • از زایش اخترشناسی در بابل تا توسعهٔ ان توسط دانشمندان اسلامی

12,000 تومان

مقدمه کوتاهی بر اخترشناسی در خاورمیانه

خاورمیانه، زادگاه اخترشناسی و مرکز رشد در سده‌های میانه بوده است. جان استیل در این مقدمه مختصر، نگاهی می‌اندازد به دستاوردهای ساکنان خاورمیانه در اخترشناسی و تاثیر ژرف آن بر باقی دنیا.

این کتاب از جمله، ردپای روش‌های هوشمندانهٔ بابلی‌های متأخر برای الگوساری حرکت سیارات را دنبال می‌کند. همچنین نشان می‌دهد چطور در سده‌های میانه، پیشرفت‌های تمدن اسلامی در زمینه مطالعهٔ آسمان و طراحی ابزارهای دقیق ستاره‌شناسی، منجر به تفکرات ساختارشکنانه در میان دانشمندان دورهٔ نوزایی -از جمله کوپرنیک و کپلر- شد.

نویسنده: جان ام. استیل

مترجم: هاشم سیماب

انتشارات سبزان، ۱۸۶ صفحه، مصور، نمودار، جدول

چاپ اول، ۱۳۹۶

محصولات مرتبط