تلسکوپ ها

تازه ترین ها

این تلسکوپ سبک و کم حجم مناسب عکاسی از اجرام اعماق آسمان مانند سحابی های کم نور و کهکشانهای دور دست است. این تلسکوپ از آینه های هذلولی و بهترین قطعات ممکن ساخته شده است. نمونه بارز این اپتیک در…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 3.500.000 تومان با تخفیف ویژه 3.150.000 تومان
 • شناسه کالا: 800027
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: 6inch f9 CRF Ritchey chretien- EQ5
این تلسکوپ سبک و کم حجم مناسب عکاسی از اجرام اعماق آسمان مانند سحابی های کم نور و کهکشانهای دور دست است. این تلسکوپ از آینه های هذلولی و بهترین قطعات ممکن ساخته شده است. نمونه بارز این اپتیک در…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 3.030.000 تومان با تخفیف ویژه 2.720.000 تومان
 • شناسه کالا: 800026
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: 6inch f9 CRF Ritchey chretien- EQ3
این تلسکوپ سبک و کم حجم مناسب عکاسی از اجرام اعماق آسمان مانند سحابی های کم نور و کهکشانهای دور دست است. این تلسکوپ از آینه های هذلولی و بهترین قطعات ممکن ساخته شده است. نمونه بارز این اپتیک در…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 4.600.000 تومان با تخفیف ویژه 4.140.000 تومان
 • شناسه کالا: 800025
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: 6inch f9 CRF Ritchey chretien- EQ3 GoTo
تلسکوپی اختصاصی برای عکسبرداری از آسمان. به این تلسکوپ ها Astrograph به معنی تلسکوپ هائی که برای عکاسی از آسمان استفاده می شوند گفته می شوند. این تلسکوپ ها چه به لحاظ ساختار اپتیکی و چه از دیدکاه ساختار مکانیکی…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 7.950.000 تومان با تخفیف ویژه 6.950.000 تومان
 • شناسه کالا: 800024
 • سطر دوم: محصول اسکای‌واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher Quattro 8 inches HEQ5 GOTO
تلسکوپی اختصاصی برای عکسبرداری از آسمان. به این تلسکوپ ها Astrograph به معنی تلسکوپ هائی که برای عکاسی از آسمان استفاده می شوند گفته می شوند. این تلسکوپ ها چه به لحاظ ساختار اپتیکی و چه از دیدکاه ساختار مکانیکی…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 12.500.000 تومان با تخفیف ویژه 11.250.000 تومان
 • شناسه کالا: 800023
 • سطر دوم: محصول اسکای‌واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher Quattro 10 inches EQ6 GT
تلسکوپی اختصاصی برای عکسبرداری از آسمان. به این تلسکوپ ها Astrograph به معنی تلسکوپ هائی که برای عکاسی از آسمان استفاده می شوند گفته می شوند. این تلسکوپ ها چه به لحاظ ساختار اپتیکی و چه از دیدکاه ساختار مکانیکی…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 12.500.000 تومان با تخفیف ویژه 11.250.000 تومان
 • شناسه کالا: 40450100136
 • سطر دوم: محصول اسکای‌واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher Quattro 10 inches AZ-EQ6 GT
تلسکوپی اختصاصی برای عکسبرداری از آسمان. به این تلسکوپ ها Astrograph به معنی تلسکوپ هائی که برای عکاسی از آسمان استفاده می شوند گفته می شوند. این تلسکوپ ها چه به لحاظ ساختار اپتیکی و چه از دیدکاه ساختار مکانیکی…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 7.950.000 تومان با تخفیف ویژه 6.950.000 تومان
 • شناسه کالا: 800022
 • سطر دوم: محصول اسکای‌واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher Quattro 8 inches AZ-EQ5 GT
این تلسکوپ برای رصد و عکاسی نجومی بسیار مناسب است. تلسکوپی با قطر دهانه بالا و سرعت عکاسی بی نظیر. بدنه این تلسکوپ از الیاف فیبر کربن ساخته شده که هم سبک است و هم بسیار محکم و مقاوم می…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 6.800.000 تومان با تخفیف ویژه 6.120.000 تومان
 • شناسه کالا: 800020
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKP25012 HEQ5 SYNSCAN
این تلسکوپ برای رصد و عکاسی نجومی بسیار مناسب است. تلسکوپی با قطر دهانه بالا و سرعت عکاسی بی نظیر. بدنه این تلسکوپ از الیاف فیبر کربن ساخته شده که هم سبک است و هم بسیار محکم و مقاوم می…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 9.900.000 تومان با تخفیف ویژه 8.910.000 تومان
 • شناسه کالا: 4021014076
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKP25012 AZ-EQ6GT
این تلسکوپ برای رصد و عکاسی نجومی بسیار مناسب است. تلسکوپی با قطر دهانه بالا و سرعت عکاسی بی نظیر. بدنه این تلسکوپ از الیاف فیبر کربن ساخته شده که هم سبک است و هم بسیار محکم و مقاوم می…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 2.100.000 تومان
 • شناسه کالا: 4021014077
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKP25012OTAW
این تلسکوپ به صورت لوله خالی عرضه می گردد و استقرار باید به طور جداگانه تهیه شود. این سری تلسکوپ ها که با نسبت کانونی 4 عرضه می شوند برای عکاسی نجومی بسیار مناسب اند و سرعت عکاسی بسیار بالائی…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 20.700.000 تومان با تخفیف ویژه 18.630.000 تومان
 • شناسه کالا: 800019
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: GSO 12 INCHES F/4 IMAGE NEWTONIAN EQ8
این تلسکوپ به صورت لوله خالی عرضه می گردد و استقرار باید به طور جداگانه تهیه شود. این سری تلسکوپ ها که با نسبت کانونی 4 عرضه می شوند برای عکاسی نجومی بسیار مناسب اند و سرعت عکاسی بسیار بالائی…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 11.500.000 تومان با تخفیف ویژه 10.350.000 تومان
 • شناسه کالا: 800018
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: GSO 12 INCHES F/4 IMAGE NEWTONIAN AZ-EQ6 GT
این تلسکوپ که یکی از محصولات بی نظیر کمپانی Guan Sheng است تلسکوپی نیوتونی بازتابی با نسبت کانونی 4 است که آن را به ابزاری عالی برای رصد و عکاسی از اجرام اعماق آسمان تبدیل می کند. کمپانی Guang Sheng…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): قیمت 10.800.000 تومان با تخفیف ویژه 9.720.000 تومان
 • شناسه کالا: 800017
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: GSO 10 Inches F/4 AZ-EQ6 GT
این تلسکوپ که یکی از محصولات بی نظیر کمپانی Guan Sheng است تلسکوپی نیوتونی بازتابی با نسبت کانونی 4 است که آن را به ابزاری عالی برای رصد و عکاسی از اجرام اعماق آسمان تبدیل می کند. کمپانی Guang Sheng…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): قیمت 8.750.000 تومان با تخفیف ویژه 7.875.000 تومان
 • شناسه کالا: 800016
 • سطر دوم: محصول جی اس او
 • عنوان لاتین: GSO 10 Inches F/4 NEQ6
این تلسکوپ یکی از بهترین انتخاب‌ها برای نجوم آماتوری است. لوله‌ي اپتیکی این تلسکوپ 200 میلی‌متر قطر دارد و فاصله‌ي کانونی آن 1000 میلی‌متر است. طرح اپتیکی این تلسکوپ نیوتونی و استقرار آن از نوع استوايی است. استقرار آن مجهز…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): به زودی - Comming Soon
 • شناسه کالا: 800015
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKP 2001 HEQ5 SYNSCAN
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 7

ما را دنبال کنید

عضویت در خبرنامه

محصولات فروش‌ویژه

محصولات جدید

تلسکوپ ها

دوربین

مقر و سه پایه

لوازم جانبی

میکروسکوپ

لوازم جانبی میکروسکوپ

ذره‌بین

آسمان‌نما و رصدخانه

لوازم عکاسی

کمک آموزشی

محصولات دست دوم

محصولات SkyWatcher محصولات William Optics محصولات GSO محصولات Sirius محصولات Orion محصولات Vixen محصولات Software Bisque

لینک کوتاه شده این صفحه

http://tinyurl.com/76medmo
بالا