تلسکوپ ها

تازه ترین ها

این ابزار رصدی در مرز تلسکوپ های اولیه (first Telescope) و تلسکوپ های جدی قرار می گیرد.به دلیل طول لوله یبلند خود، از نسبت کانونی بالایی برخوردار است و بنابراین به سرعت می‌توان به بزرگنمایی‌های بالاتر دست یافت. همچنین نسبت…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 920.000 تومان
 • شناسه کالا: 4011021029
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher BK909 EQ2
  این ابزاردر رده‌ی تلسکوپ‌های متوسط آماتوری است که به دلیل ساختار ویژه‌ی اپتیکی طول لوله‌ی آن بسیار کوتاه است و بنابراین جابه‌جایی آن بسیار ساده است. این تلسکوپ‌ها را می‌توان هم برای استفاده در شب و دیدن زیبایی‌های آسمان…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 1.450.000 تومان
 • شناسه کالا: 800080
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK102EQ2
لوله تلسکوپی بسیار سبک و جمع‌ و جور مناسب رصدگران آماتور و جدی آسمان قابلیت رصد ماه و سیارات، سحابی، کهکشان و خوشه‌ها   انواع تلسکوپ‌های کاسگرین از مقبول‌ترین تلسکوپهای آماتوری و حتی حرفه‌ای در دنیا هستند. طول لوله‌ی کوتاه،…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 11.000.000 با تخفیف ویژه 9.900.000 تومان
 • شناسه کالا: 800079
 • سطر دوم: محصول سلسترون
 • عنوان لاتین: Celestron - C8 SCT OTA with Starbright XLT Coatings HEQ5 SYNSCAN
لوله تلسکوپی بسیار سبک و جمع‌ و جور مناسب رصدگران آماتور و جدی آسمان قابلیت رصد ماه و سیارات، سحابی، کهکشان و خوشه‌ها   انواع تلسکوپ‌های کاسگرین از مقبول‌ترین تلسکوپهای آماتوری و حتی حرفه‌ای در دنیا هستند. طول لوله‌ی کوتاه،…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 7.700.000 با تخفیف ویژه 6.930.000 تومان
 • شناسه کالا: 800078
 • سطر دوم: محصول سلسترون
 • عنوان لاتین: Celestron - C8 SCT OTA with Starbright XLT Coatings EQ5
تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف - کاسگرین اسکای واچر با فاصله ی کانونی بلند و طول کوتاه لوله، ابزار بسیار مناسبی برای رصد سیارات و ماه در بزرگنمایی‌های بالا و با کیفیت و وضوح مناسب است. همچنین این ابزار وضوح…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 3.850.000 تومان با تخفیف ویژه 3.465.000 تومان
 • شناسه کالا: 800077
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher BKMak150 TWILIGHT
تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف - کاسگرین اسکای واچر با فاصله ی کانونی بلند و طول کوتاه لوله، ابزار بسیار مناسبی برای رصد سیارات و ماه در بزرگنمایی‌های بالا و با کیفیت و وضوح مناسب است. همچنین این ابزار وضوح…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 4.150.000 تومان با تخفیف ویژه 3.735.000 تومان
 • شناسه کالا: 800076
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher BKMak150 EQ5
تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف - کاسگرین اسکای واچر با فاصله ی کانونی بلند و طول کوتاه لوله، ابزار بسیار مناسبی برای رصد سیارات و ماه در بزرگنمایی‌های بالا و با کیفیت و وضوح مناسب است. همچنین این ابزار وضوح…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 5.750.000 تومان با تخفیف ویژه 5.175.000 تومان
 • شناسه کالا: 800075
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher BKMak150 EQ5SYNSCAN
تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف - کاسگرین اسکای واچر با فاصله ی کانونی بلند و طول کوتاه لوله، ابزار بسیار مناسبی برای رصد سیارات و ماه در بزرگنمایی‌های بالا و با کیفیت و وضوح مناسب است. همچنین این ابزار وضوح…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 5.250.000 تومان با تخفیف ویژه 4.725.000 تومان
 • شناسه کالا: 800074
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher BKMak150 EQ3SYNSCAN
تلسکوپ 150 میلی متری ماکستوف - کاسگرین اسکای واچر با فاصله ی کانونی بلند و طول کوتاه لوله، ابزار بسیار مناسبی برای رصد سیارات و ماه در بزرگنمایی‌های بالا و با کیفیت و وضوح مناسب است. همچنین این ابزار وضوح…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 3.680.000 تومان با تخفیف ویژه 3.312.000 تومان
 • شناسه کالا: 800073
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: SkyWatcher BKMak150 EQ3
این ابزاردر رده‌ی تلسکوپ‌های متوسط آماتوری است که به دلیل ساختار ویژه‌ی اپتیکی طول لوله‌ی آن بسیار کوتاه است و بنابراین جابه‌جایی آن بسیار ساده است. هر کدام از این تلسکوپ‌ها را می‌توان هم برای استفاده در شب و دیدن…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 3.900.000 تومان با تخفیف ویژه 3.510.000 تومان
 • شناسه کالا: 800072
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK127EQ3SYNSCAN
این ابزاردر رده‌ی تلسکوپ‌های متوسط آماتوری است که به دلیل ساختار ویژه‌ی اپتیکی طول لوله‌ی آن بسیار کوتاه است و بنابراین جابه‌جایی آن بسیار ساده است. هر کدام از این تلسکوپ‌ها را می‌توان هم برای استفاده در شب و دیدن…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 2.330.000 تومان
 • شناسه کالا: 800071
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK127EQ3
این ابزاردر رده‌ی تلسکوپ‌های متوسط آماتوری است که به دلیل ساختار ویژه‌ی اپتیکی طول لوله‌ی آن بسیار کوتاه است و بنابراین جابه‌جایی آن بسیار ساده است. هر کدام از این تلسکوپ‌ها را می‌توان هم برای استفاده در شب و دیدن…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 2.500.000 تومان با تخفیف ویژه 2.250.000 تومان
 • شناسه کالا: 800070
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK127Twilight
اگر دنبال تلسکوپی بسیار قوی و با کیفیت هستید شاید این تلسکوپ یکی از بهترین انتخابها باشد. قطر دهانه 180 میلیمتر و فاصله کانونی 2700 میلیمتر ابزاری عالی برای رصد ماه و سیارات و ستارهای دوتائی و همچنین اعماق آسمان…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 7.500.000 تومان با تخفیف ویژه 6.750.000 تومان
 • شناسه کالا: 800069
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK180EQ5SYNSCAN
اگر دنبال تلسکوپی بسیار قوی و با کیفیت هستید شاید این تلسکوپ یکی از بهترین انتخابها باشد. قطر دهانه 180 میلیمتر و فاصله کانونی 2700 میلیمتر ابزاری عالی برای رصد ماه و سیارات و ستارهای دوتائی و همچنین اعماق آسمان…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 5.900.000 تومان با تخفیف ویژه 5.310.000 تومان
 • شناسه کالا: 800068
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK180EQ5
اگر دنبال تلسکوپی بسیار قوی و با کیفیت هستید شاید این تلسکوپ یکی از بهترین انتخابها باشد. قطر دهانه 180 میلیمتر و فاصله کانونی 2700 میلیمتر ابزاری عالی برای رصد ماه و سیارات و ستارهای دوتائی و همچنین اعماق آسمان…

اطلاعات تکمیلی در باره این مطلب

 • قیمت (تازه‌ترين قيمت را تلفنی بپرسيد): 9.200.000 تومان با تخفیف ویژه 8.280.000 تومان
 • شناسه کالا: 800067
 • سطر دوم: محصول اسکای واچر
 • عنوان لاتین: BKMAK180HEQ5GT
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 11

ما را دنبال کنید

عضویت در خبرنامه

محصولات فروش‌ویژه

محصولات جدید

تلسکوپ ها

دوربین

مقر و سه پایه

لوازم جانبی

میکروسکوپ

لوازم جانبی میکروسکوپ

ذره‌بین

آسمان‌نما و رصدخانه

لوازم عکاسی

کمک آموزشی

محصولات دست دوم

محصولات SkyWatcher محصولات William Optics محصولات GSO محصولات Sirius محصولات Orion محصولات Vixen محصولات Software Bisque

لینک کوتاه شده این صفحه

http://tinyurl.com/76medmo
بالا